Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

52. rocznica ingresu abp Karola Wojtyły do archikatedry na Wawelu

8 marca 1964 roku, w święto bł. Wincentego Kadłubka, odbył się uroczysty ingres abp Karola Wojtyły do archikatedry na Wawelu. Po powitalnym przemówieniu, które na progu katedry w imieniu społeczności Krakowa wygłosił docent Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr Franciszek Bielak, abp Wojtyle wręczono klucze do katedry będące znakiem władzy i troski. Wewnątrz, po odśpiewaniu modlitwy „Protector noster” odczytana została bulla nominacyjna przesłana przez  Pawła VI oraz list kard. Stefana Wyszyńskiego z życzeniami i błogosławieństwem dla nowego metropolity krakowskiego.

Ks. infułat Niemczewski stojąc naprzeciw Ks. Metropolity, wygłosił  przemówienie powitalne w imieniu kapituły i duchowieństwa, a następnie  zaprosił arcybiskupa do objęcia wielkiego ołtarza i tronu arcybiskupiego. Wtedy abp Wojtyła w otoczeniu biskupów pomocniczych, podszedł do mensy ołtarzowej i ucałował ołtarz. Następnie podszedł  do tronu biskupiego i zasiadł  na nim. Rozpoczęło się homagium. Księża biskupi podchodzili do tronu i stojąc dali znak pokoju swemu Metropolicie. Reszta duchowieństwa przyklękała całując pierścień arcybiskupi. Kolejno podchodzili prałaci i kanonicy Kapituły, profesorowie Wydziału Teologicznego, po usunięciu z UJ istniejącego przy  Seminarium Duchownym, dziekani z Archidiecezji i proboszczowie miasta Krakowa, przełożeni klasztorów, klerycy po dwóch z każdego rocznika, a za nimi świeccy. Za duchowieństwem kroczyła  delegacja sławetnego Bractwa Kurkowego z insygniami. Król Kurkowy dr Wincenty Bogdanowski, niósł srebrnego kura. Obecni byli także krakowiacy, górale, górnicy i żywczanie – wszyscy w strojach regionalnych. W czasie homagium śpiewano „Te Deum laudamus” oraz „My chcemy Boga”. Dzwonił „Zygmunt”. (tekst: santojp2.pl, okres życia: Kapłaństwo).

Później nastąpiło przemówienie abp Karola Wojtyły.

Po ceremonii wprowadzenia nowego metropolity rozpoczęła się msza św., w czasie której użyto najpiękniejszych szat liturgicznych katedry na Wawelu, m.in. altembasowy ornat z daru Anny Jagiellonki, racjonał królowej Jadwigi, dwie mitry, biskupa Andrzeja Lipskiego i kard. Jana Aleksandra Lipskiego, pierścień biskupa Maura, pastorał biskupa Małachowskiego, gremiale biskupa Małachowskiego. (j.w.)

Pierwszym dokumentem abp Wojtyły był list pasterski dot. odpowiedzialności ludzi świeckich, który ukazał się jeszcze w marcu.