Przesyłamy serdeczne życzenia z okazji Narodzenia Pańskiego

W noc betlejemską Słowo Boże stało się naszym towarzyszem drogi;
przyjęło nasze ciało i zgodziło się dzielić do końca nasz los.
Jan Paweł II

Niech powszechne orędzie miłości
przekazane nam przez narodzenie Jezusa Chrystusa,
stanie się dla nas źródłem radości, ufności i pokoju.
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia otwierajmy serca na potrzeby innych.
Oby nadchodzące Święta wypełniły nasze domy wzajemną życzliwością i bliskością.

Życzę pięknych i błogosławionych Świat Bożego Narodzenia
oraz obfitującego w dobro Nowego 2016 Roku

Dyrektor – ks. Jacek Pietruszka
oraz Pracownicy
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II
w Wadowicach

gwiazdka