Przełożona generalna sióstr prezentek w Muzeum

14 października br. odwiedziła nas przełożona generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Matka Olga Maślanka. Jest ona jedną z osób, której świadectwa można wysłuchać w naszym Muzeum w sali poświęconej Świadkom Pontyfikatu.
Siostry prezentki pełnią dzieła apostolskie na terenach Polski, Ukrainy i Włoch. Ich misją jest przede wszystkim wychowanie dzieci i młodzieży, prowadzą szkoły, przedszkola oraz internaty. Ich mottem są słowa „Bogu i Matce Jego Chwała”. Od 2001 roku do dziś, pełnią posługę w rzymskich magazynach z odzieżą papieską.