Minister Angelino Alfano w Muzeum

Dnia 10 października 2015 r. odwiedził nasze Muzeum Minister Spraw Wewnętrznych Włoch pan Angelino Alfano. Towarzyszyła mu ok. stu osobowa grupa pracowników rządowych wraz z ich rodzinami.

Pan Minister napisał w księdze pamiątkowej: „Wielki Papież, wielki człowiek, wielki święty z szacunkiem i uwielbieniem – podpis.