Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________
Przypominamy, że zwiedzanie Muzeum odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących przepisów. Limit jednocześnie przebywających osób w przestrzeni Muzeum wynosi 105. Wszyscy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są wyłącznie dzieci poniżej 4 roku życia i osoby posiadające stosowne zaświadczenie (za okazaniem). 
 

Nasze fotografie na wystawie w Płocku

Wystawa przygotowana przez Książnicę Płocką na Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej dotyczy poetyckiej i dramaturgicznej twórczości Karola Wojtyły. Książnica zgromadziła materiały przesłane z wielu teatrów w Polsce, które dotąd wystawiały dramaty Karola Wojtyły. Najwięcej, bo aż trzy premiery, miał Teatr Dramatyczny z Płocka, od 25 lat kierowany przez dyr. Marka Mokrowieckiego. Jak mówią pomysłodawcy wystawy, ekspozycja oczywiście nie wyczerpuje tematu, jest ledwie jego dotknięciem, (…). I — jak sądzimy – zainspiruje zwiedzających do głębszej refleksji oraz dalszych indywidualnych dociekań.

Wśród eksponatów na wystawie oglądać można także zdjęcia udostępnione przez nasze Muzeum związane ze scenicznymi występami Karola Wojtyły w czasach wadowickich.

Oprócz zdjęć można zobaczyć też liczne plakaty teatralne, fotosy ze spektakli i rekwizyty sceniczne.

Otwarcie wystawy z udziałem Zastępcy Dyrektora Muzeum, p. Michała Jakubczyka odbyło się 8 października br. Przedstawiciel naszego Muzeum zapraszając do odwiedzenia nowej ekspozycji stałej w Domu Rodzinnym Jana Pawła II zaprezentował m.in. najstarszy z zachowanych śladów twórczości poetyckiej Karola Wojtyły – improwizowany poetycki wpis do pamiętnika Danuty Pukłówny – znajdujący się w zbiorach naszego Muzeum.

Wystawę  można oglądać do 7 listopada br. w godzinach pracy Książnicy Płockiej.

Zdjęcia pochodzą ze strony: Książnica Płocka