Marszałek Sejmu RP w Muzeum

18 września 2015 r. Dom Rodzinny Jana Pawła II odwiedziła Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Marszałek Sejmu RP. Pani Marszałek przybyła w towarzystwie m.in. Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego, senatora Stanisława Bisztygi oraz Ewy Całus, zastępcy Burmistrza Wadowic. Gości oprowadził ks. dr Jacek Pietruszka, dyrektor naszego Muzeum. Pani Marszałek powiedziała, że ekspozycja w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II wywarła na niej duże wrażenie.