Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek Sejmu RP w Muzeum