Biskupi Michael Campbell i Wiesław Lechowicz w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

16 czerwca br. Muzeum odwiedził Biskup Michael Campbell augustianin z Lancaster w Anglii, któremu towarzyszył Biskup Wiesław Lechowicz – delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, s. M. Ewa Kaczmarek.