Pierwsza rocznica otwarcia nowej ekspozycji – koncert