Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Dariusz Jakubowski w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

Wystawę w Domu Rodzinnym Jana Pawła II zwiedził Dariusz Jakubowski znakomity aktor scen warszawskich. Dariusz Jakubowski jest m.in. pomysłodawcą i wykonawcą koncertu słowno-muzycznego „Myśleć sercem”, który 11 kwietnia (sobota) uświetni pierwszą rocznicę otwarcia nowej ekspozycji stałej w naszym Muzeum (9 kwietnia).

W kwietniu przypada też 5. rocznica powołania Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II jako instytucji kultury (podpisanie umowy założycielskiej 12 kwietnia).

Program MYŚLEĆ SERCEM, realizowany według pomysłu Dariusza Jakubowskiego, jest swoistą odpowiedzią na wołanie Jana Pawła II do artystów i do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych „epifanii” piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej. Program świadomie odwołuje się do idei rapsodycznego misterium Słowa. Idei tak bliskiej Janowi Pawłowi II: bez kurtyny i sceny, bez dekoracji, kostiumów i masek.
Ta archaiczna wydawałoby się dziś forma, jest jak naczynie, które wypełnione odpowiednimi treściami staje się aktualnym przekazem w 2015 roku.
To swoisty dialog Proroka z Artystą. Dialog, w którym inspiracje Jana Pawła II na temat miłości, piękna, cierpienia, wolności czy śmierci wywołują artystyczny
odzew słowa i muzyki, a w sercach i umysłach widzów-słuchaczy, dopełniają się, gdyż tylko dzięki ich zaangażowaniu i skupieniu idea projektu może zostać odkryta.
To przenikanie się monologu Z. Krasińskiego, czy St. Wyspiańskiego z XX wieczną muzyką W. Lutosławskiego, pism A. Mickiewicza i J. Słowackiego z pieśnią K. Szymanowskiego i sonatą S. Prokofiewa, współczesnej poezji Z. Herberta z klasyką J. Haydna, czy wreszcie mistycznych psalmów J. Donne’a z harmonią polifonii J.S. Bacha, to tylko przykłady, że piękno i prawda jest zawsze aktualne – współczesne i żywe.

Wykonawcy: Katarzyna Thomas-sopran, Piotr Szafraniec-fortepian. Dariusz Jakubowski-aktor/koncept/reżyseria

Wadowicka premiera odbędzie się już 11 kwietnia br. w Sali teatralnej Wadowickiego Centrum Kultury o 18.30.
Następnie – począwszy od września br. – koncert powtarzany będzie w miarę zainteresowania zwiedzających.