Tybetańscy mnisi w Domu Rodzinnym Jana Pawła II

Dom rodzinny Karola Wojtyły jest obiektem zainteresowań także przedstawicieli różnych kultur. Z początkiem marca br. nową wystawę odwiedzili dwaj mnisi buddyjscy z Tybetu, którzy w wielkim skupieniu i radości obejrzeli wszystkie pomieszczenia. Geshe Nyima Woser i Geshe Yungdrung Gyatso posiadający najwyższy stopień edukacji monastycznej odnaleźli na wystawie wiele elementów pontyfikatu św. Jana Pawła II, z którymi mogli się utożsamić. Prezentowane m.in. fotografie upamiętniające spotkanie Wielkiego Papieża z Dalajlamą przywołały wiele radosnych wspomnień. Usłyszeliśmy w języku tybetańskim zdanie:
„Jan Paweł II urodził się w Wadowicach”.