Betlejemskie Światło Pokoju w Muzeum

„Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”. Te słowa Świętego Jana Pawła II są hasłem tegorocznej akcji Betlejemskie Światło Pokoju. Po raz pierwszy w Austrii w 1986 roku zorganizowano akcję odbierania Światła z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących pomocy. Polscy harcerze pomagają przekazywać  światło od 1991 roku. Dociera ono już do wielu krajów Europy. 17 grudnia dotarło do naszego Muzeum. Harcerze  Hufca Ziemi Wadowickiej  przynieśli je do miejsca narodzin Papieża Polaka. Dziękujemy im za to!