Wizyta sekretarza Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji

José Octavio Ruiz Arenas (urodzony w Bogocie – Kolumbia) – sekretarz Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji w Rzymie wraz z ks. Krzysztofem Marcjanowiczem, kapłanem naszej archidiecezji pracującym w radzie zwiedzili w niedzielę nasze Muzeum.

Ks. arcybiskup został mianowany biskupem i arcybiskupem przez papieża Jana Pawła II. Po nominacji biskupiej Jan Paweł II osobiście nałożył ks. biskupowi Ruiz Arenasowi krzyż pektoralny.

Wizyta była wzruszającym wspomnieniem współpracy ks. arcybiskupa z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.  Sekretarz Papieskiej Rady powiedział, że Muzeum wpisuje się wspaniale w dzieło Nowej Ewangelizacji, której orędownikiem był nasz święty Papież.