Arturo Mari z wizytą w Muzeum

Arturo Mari, który przez 51 lat robił zdjęcia papieżom i był osobistym fotografem Jana Pawła II odwiedził 21 maja br. Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

Swoją pracę rozpoczął 9 marca 1956 za pontyfikatu Piusa XII. Potem, jako fotograf Servizio Fotografico, towarzyszył kolejnym 5 papieżom: Janowi XXIII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II, aż po pontyfikat Benedykta XVI. Podczas swojej wieloletniej pracy przy boku papieża nigdy nie wziął ani jednego dnia urlopu. Jana Pawła II fotografował aż do śmierci.

Zwiedzając Muzeum nie krył wzruszenia komentując, że ekspozycja jest również dokumentacją jego życia.