Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Wystawa czasowa „Jan Paweł II: człowiek i kultura” w siedzibie UNESCO w Paryżu

W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II i uroczyste otwarcie Domu Rodzinnego Karola Wojtyły- 16.12.2013 r. odbyła się premiera wystawy: „Jan Paweł II: człowiek i kultura”. Inauguracja  zorganizowanej przez  Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wystawy odbyła się w paryskim gmachu UNESCO.

Genus humanum arte et ratione vivit… ʺ Znaczenie kultury, wedle powyższych słów św. Tomasza z Akwinu, polega na tym, że jest ona właściwym kształtem życia człowieka jako takiego. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka.” Podkreślił Jan Paweł II w przemówieniu w UNESCO 02.06.1980 roku do ponad stu ambasadorów państw zgromadzonych tego dnia w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Po 33 latach od słynnego przemówienia Papieża Polaka pragniemy przypomnieć słowa, które skierował do przedstawicieli państw zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, poprzez wystawę zorganizowaną we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu oraz Przedstawicielstwem RP przy UNESCO.

Przy udziale licznie zgromadzonych przedstawicieli świata nauki, kultury, dyplomacji obecni byli m.in. przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, ks. prałat Francesco FOLLO, Rektor Misji katolickiej w Paryżu, ks. inf. Stanisław Jeż, Prezes Fundacji Jana Pawła II.

Otwarcia wystawy dokonał Zastępca Dyrektor UNESCO, Iriny Bokovej, Pan Jacques Rao, zwracając uwagę na wkład Jana Pawła II w rozwój kultury, podkreślając równocześnie duchowe bogactwo, jakim emanował i wpływał na świat kultury i polityki.

Następnie wystąpił Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, Tomasz Orłowski, podkreślając myśl i dziedzictwo intelektualne wielkiego Papieża Polaka, który oznaczył swój czas i wielki wpływ

na filozofię XX wieku, dialog między kulturami i walkę o prawa człowieka.

„Jego pontyfikat oznacza przede wszystkim zbliżenie się ludów, kultur i religii, którego świat nigdy wcześniej nie doświadczył. Wydarzenie, które prawdopodobniej najbardziej odznaczyło się podczas Jego pontyfikatu, to spotkanie 130 przywódców religijnych w ramach Światowego Dnia Modlitwy w 1986 roku. Ale Jan Paweł II kontynuował swoje wysiłki na co dzień – jako pierwszy papież w historii odwiedził synagogę i meczet. W trakcie swojej wizyty w Izraelu, prosił Boga o przebaczenie wszystkich krzywd wyrządzonych narodowi żydowskiemu, a bilecik z tą modlitwa wsunął w szczelinę Ściany Płaczu. Odbył wiele wizyt w krajach muzułmańskich, w trakcie których próbował wykazać przed wyznawcami islamu bliskość między wszystkimi religiami.”

Aby zrozumieć skalę działalności Jana Pawła II, Ambasador RP przytoczył słowa Michaiła Gorbaczowa: „.Nic, co wydarzyło się w Europie Wschodniej, nie byłoby możliwe bez obecności Papieża.”

Na koniec przywitał zgromadzonych Z-ca Dyrektora Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, ks. dr Jacek Pietruszka, zapraszając do obejrzenia i wczytania się w słowa Papieża wygłoszone w 1980 roku, jednocześnie zapraszając wkrótce na otwarcie powstającego, nowego Muzeum w Wadowicach.

Wystawa czasowa: „Jan Paweł II: Człowiek i kultura”, odzwierciedla różne aspekty życia Papieża Polaka i jego zaangażowania na rzecz kultury i edukacji. Przytaczając słowa Jana Pawła II – wystawa poruszy najistotniejsze kwestie kultury w życiu narodów. „Siłą tamtego przemówienia było to, że nie było ono teorią kultury, ale świadectwem o kulturze. Zwyczajnym świadectwem człowieka, który na podstawie własnego doświadczenia dawał wyraz temu, czym była kultura w dziejach jego narodu i czym ta kultura jest w dziejach wszystkich narodów”. (Jan Paweł II)

Wystawa zilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z archiwum Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, jak i z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Można obejrzeć etiudę filmową, której narracją będzie refleksja  Papieża Jana

Pawła II z cyklu ,,rozmów na przełomie tysiącleci”. Refleksji, w których Papież Jan Paweł II usiłował odnaleźć korzenie tego, co teraz dokonuje się w  świecie, aby dać współczesnym, poszczególnym osobom i całym narodom, możliwość obudzenia w sobie, poprzez uważny powrót do „pamięci”, żywego poczucia własnej „tożsamości”.