Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Telefoniczna rezerwacja biletów jest niedostępna.

Zakup biletów on-line: https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na ogromne zainteresowanie prosimy o wcześniejszy zakup biletów.

__________________

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Strefa poświęcona pielgrzymkom Jana Pawła II.

Jan Paweł II niemal 20 % pontyfikatu spędził w podróży. Pokonał 1 650 900 km, co równoznaczne jest z trzydziestokrotnym okrążeniem Ziemi wokół równika. Wyruszał w świat 104 razy, był w 129 krajach. Wygłosił 3288 homilii i przemówień do wiernych.

Każdą pielgrzymkę rozpoczynał  zwyczajem  uklęknięcia i ucałowania ziemi odwiedzanego państwa.  Pod Jego wpływem upadło wiele dyktatur,  zostawiał za sobą pokój i ślad miłości  do bliźniego. Zmieniał bieg historii.

Od wielu tygodni gromadzone są w domu rodzinnym Karola Wojtyły symboliczne ilości ziemi z miejsc po których pielgrzymował Ojciec Święty Jan Paweł II.

Ostatnio przysłaną jest ziemia z Peru, którą Jan Paweł II odwiedził dwukrotnie, podczas podróży apostolskiej w 1985 r. i 1988 r., w okresie głębokiego komunizmu  i terroru zwróconego w stronę społeczeństwa. Peruwiańczycy podkreślają  bezkompromisowość Jana Pawła II w stosunku do ówczesnego reżimu.

Przysłana ziemia pochodzi z okolic Andahuaylillas, gdzie Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świata podejmują dzieło kształcenia na płaszczyźnie ludzkiej i chrześcijańskiej dzieci ubogich i porzuconych „Trzeciego Świata”, jak również ewangelizacji wielkich rzesz ludzi żyjących w ubóstwie.

Ziemia z Peru dołączyła obok ziemi z: Kolumbii, Filipin, Ghany, Chicago, Efezu i kilkudziesięciu innych z całego świata do zbiorów w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II z przeznaczeniem do strefy poświęconej pielgrzymkom papieskim na ekspozycję stałą.