Cennik biletów Rezerwacja biletów Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

+48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

Zachęcamy do zakupu biletów on-line

https://domjp2.pl/bilety/

Uwaga! Liczba biletów jest ograniczona. Z uwagi na duże zainteresowanie rekomendujemy wcześniejszy zakup biletów. W przypadku grup zorganizowanych możliwa jest wstępna telefoniczna rezerwacja biletów: +48 33 823 35 65 oraz +48 33 823 26 62

__________________

Kalendarium życia Jana Pawła II: 28 listopada
ROK 1938

otrzymuje pismo od starosty powiatu wadowickiego zwalniające z czynnej służby wojskowej

ROK 1942

gra Księdza Robaka w premierze Pana Tadeusza przygotowanej przez Teatr Rapsodyczny

ROK 1962

w Rzymie dowiaduje się o uzdrowieniu Wandy Półtawskiej i pisze list do o. Pio z podziękowaniem za modlitwę

ROK 1969

w Krakowie organizuje spotkanie podkomisji Episkopatu Polski ds. realizacji Vaticanum II w Polsce

ROK 1973

w kościele św. Marka w Krakowie uczestniczy w sympozjum nt. sługi Bożego abpa Józefa Bilczewskiego

ROK 1975

uczestniczy w audiencji u Pawła VI na zakończenie posiedzenia sekretariatu Rady Synodu Biskupów

ROK 1979

na początek drugiego roku pontyfikatu udaje się w pielgrzymkę do Turcji, państwa laickiego zamieszkałego w 98% przez muzułmanów

ROK 1982

podpisuje Konstytucję apostolską Ut sit nadającą Opus Dei status prałatury personalnej o zasięgu międzynarodowym

ROK 1985

spotyka się z obserwatorami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów zwołanego w 20. rocznicę zakończenia Vaticanum II, delegatami kościołów i wspólnot chrześcijańskich, z którymi Kościół katolicki prowadzi dialog teologiczny

ROK 1986

w Melbourne spotyka się m.in. z Polonią australijską

ROK 1991

inauguruje Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie. /mj

wczoraj
Kalendarium życia Jana Pawła II: 27 listopada
ROK 1946

w bazylice św. Piotra w Rzymie uczestniczy w beatyfikacji włoskiego misjonarza bpa Gregorio Grassiego i 28 innych męczenników z Chin i Europy

ROK 1956

Senat KUL mianuje go zastępcą profesora w Katedrze Etyki na tej uczelni

ROK 1959

umiera jego matka chrzestna, Maria Wiadrowska (ur. w 1880 roku, z domu Kaczorowska)

ROK 1966

w Wadowicach uczestniczy w obchodach Milenium Chrztu Polski

ROK 1974

zostaje przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. nauki katolickiej

ROK 1977

w Białymstoku uczestniczy w obchodach 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

ROK 1986

odwiedza Tasmanię, a w Melbourne nawiedza katedrę anglikańską i na stadionie uczestniczy w ekumenicznym spotkaniu modlitewnym z udziałem anglikanów, prawosławnych, Ormian, baptystów i luteranów

ROK 1988

kieruje orędzie do młodych na 4. Światowy Dzień Młodzieży w 1989 roku

ROK 1995

kieruje orędzie na 11. Światowy Dzień Młodzieży w 1996 roku

ROK 1997

pisze list do Equipes Notre-Dame z okazji 50-lecia działania tego międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich

ROK 2004

w bazylice św. Piotra przewodniczy nabożeństwu ekumenicznemu z udziałem patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych – Jana Chryzostoma i Grzegorza z Nazjanzu – dawnych poprzedników patriarchy. /mj

jutro
Kalendarium życia Jana Pawła II: 29 listopada
ROK 1957

pod pseudonimem Andrzej Jawień publikuje poemat Kamieniołom w miesięczniku Znak

ROK 1963

pod pseudonimem A.J. publikuje w Znaku fragmenty poematu: Kościół oraz Narodziny Wyznawców

ROK 1972

organizuje w Krakowie dwudniową sesję naukową na temat dziejów Kościoła w Polsce i Krakowie w XI wieku

ROK 1976

uczestniczy w audiencji u Pawła VI i z ks. Mieczysławem Jaworskim, Rektorem Wydziału Teologicznego w Krakowie, ofiaruje papieżowi numer rocznika Analecta Cracoviensa poświęcony Królowej Jadwidze

ROK 1979

w Stambule (dawnym Konstantynopolu), stolicy świata prawosławnego, spotyka się z Dimitriosem I patriarchą ekumenicznym Konstantynopola, duchowym zwierzchnikiem całej Cerkwii

ROK 1981

kieruje orędzie do władz USA i ZSRR w przeddzień ich trudnych rozmów pokojowych

ROK 1986

w australijskim mieście Darwin spotyka się z członkami wspólnot neokatechumenalnych, a w Alice Springs – z Aborygenami

ROK 1996

kieruje list do uczestników sesji nt. powstawania struktur we Wszechświecie na poziomie galaktyk zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk

ROK 1997

kieruje orędzie na 13. Światowy Dzień Młodzieży w 1998 roku

ROK 1998

wydaje bullę Incarnationis mysterium ogłaszającą Wielki Jubileusz Roku 2000

ROK 2000

kieruje przesłanie do uczestników Światowej Konferencji „Religie na rzecz pokoju” obradującej w Kioto /mj

Dom rodzinny Jana Pawła II

Odwiedź nas!

MAJ – WRZESIEŃ

poniedziałek – czwartek

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
piątek – niedziela

9.00 – 19.00

(ostatnie wejście 17.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Wtorek – wstęp bezpłatny na ekspozycję, zwiedzanie indywidualne. Ostatni wtorek  miesiąca – muzeum nieczynne.
Plan nie dotyczy dni świątecznych i ustawowo wolnych.

LISTOPAD – MARZEC

poniedziałek – niedziela

9.00 – 16.00

(ostatnie wejście 14.45)
wtorek

12:00 – 16:00

(ostatnie wejście o 14:45)

KWIECIEŃ I PAŹDZIERNIK

poniedziałek – niedziela

9.00 – 18.00

(ostatnie wejście 16.45)
wtorek

12:00 – 18:00

(ostatnie wejście o 16:45)

Zobacz więcej