Statut

Statut Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z dnia 6 maja 2010 r.

20100506_Statut_Muzeum12_Testament_A3- www