Dyrekcja

Dyrekcja Muzeum:

Ks. dr Jacek Pietruszka – Dyrektor

Joanna Zygmunt – po. Zastępca Dyrektora ds. Programowych

Elżbieta Kantor – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni – Zarząd Województwa Małopolskiego.