Matka Olga Maślanka przełożona generalna sióstr prezentek w Muzeum

IMG_1967